Viten

Dyr på pinebenken

8. januar 2017
Jeg er ikke interessert i å vite hvorvidt viviseksjon gir resultater som kommer menneskeheten til gode… Smerten dette påfører ikke-samtykkende dyr ligger
gå tiltoppen