Kan vi vennligst slutte å snakke om Sverige?

20. desember 2020

Norske medier dekker koronaepidemien med bind for øynene og begge armene i fatle. For hva vet vi om Sverige som plutselig har blitt så forhatt?

TEKST GRETE GAULIN

Vi vet at den eneste måten å få has på et virus som plutselig blomstrer opp som en pandemi er en total og fullstendig lockdown av hele samfunnet i hele den perioden viruset herjer, og vi vet at Sverige ikke gjorde det. Men vi vet ikke hvor mye smitte som har kommet fra arbeidslivet, ei heller hva andre lands midlertidige og bare delvise lockdown har bidratt til for å dempe eller unngå pandemien når regnskapet skal gjøres opp til slutt.

Eller for å si det på en annen måte: vi vet at Sverige ikke stengte ned, men vi vet ikke hvor mange færre svensker som tok T-banen i Stockholm under lockdown-perioden sammenlignet med f.eks. antallet som tok T-banen i Oslo – siden et virus selvfølgelig ikke forholder seg til politiske vedtak men til hvordan folk samhandler.

Man bør anta at forskjellen i trafikk var fra betydelig til noe, men vi vet ikke. Ei heller vet vi hvor mange som tråkket gatene i Stockholm kontra Oslo, eller hvor annerledes svenskene oppførte seg i en periode hvor de fikk anbefalinger og vi fikk en lockdown.

I Sverige dør det mange (eldre) av Covid-19 fordi de har hatt en betydelig underdødelighet de siste årene.

Vi vet derimot at Sverige har hatt en betydelig underdødelighet de siste årene, og at det er en av årsakene til at så mange svenske sykehjemsbeboere har dødd – skyhøyt over de norske tallene – noe som ifølge norske professorer reduserer forskjellen i svensk og norsk dødelighet til det halve.

Les om svensk underdødelighet her.

Vi vet at Sverige har vesentlig høyere befolkningstetthet, 25 personer pr. kvadratmeter mot 15 i Norge, men vi vet ikke hvor mye det teller – Sverige har dog også hatt en høyere dødelighet i distriktene enn Norge.

Vi vet at pandemien i dens første fase ble drevet fram av storbyene – av millionbyene – hvorav Stockholm er en mens Oslo ikke er det.

Vi vet at spredningen av demografiske faktorer som alder, overvekt, generell sykelighet og underliggende diagnoser spiller en rolle i graden av dødelighet, men vi vet ikke hvor mye det vil telle til syvende og sist hvis pandemien virkelig får tak – ei heller har vi fullstendig statistikk over hvordan enkeltland – Sverige kontra Norge? – skårer på denne lista.

Sverige teller antall døde på en måte som fører til overrapportering. Alle eksperter er enige om det, men vi får ikke den slags informasjon.

Vi vet ikke engang om svenskene teller sine ofre annerledes enn vi gjør – noen land teller overdødelighet og inkluderer dem som dør med korona snarere enn av, mens andre land bare teller påviste korona-dødsfall.

Les også: Over halvparten av dem som døde av svineinfluensa døde faktisk av resistente bakterier.

Sverige teller antall korona-ofre på en måte som gjør at dødstallene blir høyere jevnt over. De krever ingen dødsmelding som viser at pasienten har dødd av Covid-19, men teller alle som dør med og av. Det betyr at Sverige er blant landene som antakelig overrapporterer korona-dødsfall, i motsetning til Storbritannia, Italia, Spania og Nederland, som underrapporterer. I sine analyser rapporterer Sverige at Covid-19 dødsfall utgjør 101 prosent av overdødeligheten mens tallet fra f.eks. Italia er 64.

Alle disse tallene, og flere til, er fritt tilgjengelige på alle fornuftige nettsider. Men ingen har visst sjekket dem. Ei heller Gro Harlem Brundtland, åpenbart, som ledet Verdens Helseorganisasjon i fem år og som nå mener det er «utrolig» hvordan folkehelsemyndigheten i Sverige har fått herje vilt – og det til tross for at hun meget godt vite hva tallene sier – siden hun altså ledet WHO i fem år fra 1998 til 2003 og brukes som «ekspert» av norske medier.

Det er verdt å nevne at denne pandemien er en meget mild variant sammenlignet med historiske pandemier. Der spanskesyken tok livet av et sted mellom 50 og 100 millioner på under to år, har denne pandemien kostet litt over halvannen million livet så langt. Vi skal være glad for at det er slik: en pandemi på linje med spanskesyken ville ha kostet et sted mellom 100 og 200 millioner liv pr. nå justert for folketall (verden hadde 1,8 milliarder beboere da spanskesyken brøt ut).

Både Storbritannia, Spania, Italia, Belgia, USA og Frankrike har verre tall enn Sverige – men dem snakker vi ikke så mye om.

Kort sagt er det kanskje på tide å være litt ydmyk i utdelingen av korona-skam. For noe vet vi, og det er at det er Norge som er unntaket her, ikke Sverige. En rekke land som stengte ned, og det på en rigid måte, kan vise til dårligere tall enn Sverige. Likevel er påstanden at Sverige gjør det verre enn oss fordi de ikke gikk til full lockdown.

Men slik er det ikke nødvendigvis.

Og da har vi kommet til poenget.

Follow the money er et mantra i all journalistikk. Like viktig er det å følge tallene:

Pr. i dag er det faktisk lille San Moreno er som er verstingen i vår korona-verden med 162.79 døde pr. 100.000 borgere. Men det er jo et meget lite land.

Mer relevant er følgende land som er slike vi ellers liker å sammenligne oss med:

Belgia har 161.57 døde pr. 100.000

Italia har 112.35 døde per. 100.000

Slovenia har 109.99 døde pr. 100.000

Spania har 104.71 døde pr. 100.000

Andorra har 103.89 døde pr. 100.000

Storbritannia har 100.23 døde pr. 100.000

USA har 95.85 døde pr. 100.000

Frankrike har 90.08 døde pr. 100.000

Sverige har 78.49 døde pr. 100.000

Til sammenligning:

Tyskland har 31.06 døde pr. 100.000

Danmark har 17.37 døde pr. 100.000

Finland har 8.86 døde pr. 100.000

Norge har 7.60 døde pr. 100.000

Det handler ikke om at Sverige gjorde det meste feil. Det handler om at vi alle har gjort det meste feil, også Norge og nordmenn, hvis festing og kor-øvelser, innreise av arbeidskraft, åpning av grenser i perioder, sport og Black Friday med mer har sendt hundrevis av folk i karantene.

Og: hvis Sverige gjorde alt feil, hvorfor ligger da Spania, med sitt rigide lockdown-regime – så mye høyere på Bånn-ti-lista enn svenskene?

Kilde for tall – alle tall pr. 20 desember 2020: Johns Hopkins University & Medicine, Coronavirus Resource Center. Les alle tallene her.

Vi bringer deg nyhetene ingen andre gjør – les mer om oss under «Om oss» i menylinjen og vipps gjerne til 511021

FOTO: SHUTTERSTOCK

Publisert i Globalt Perspektiv den 20. desember 2020.

Forrige artikkel

Hvorfor de vil ha Trump? Det hele er ganske enkelt

Neste artikkel

Big Business (og en drøss med rasende republikanere) krever presidenten fjernet. Nå!

Siste

gå tiltoppen