Hva dør de andre 118 000 sauene av?

i BØKER av

Hvert år dør det ca. 120 000 sau i utmark. Rovdyr sto for 17550 av dem i 2016. Av disse ble 1579 tatt av ulv. Resten dør fordi de detter utfor skrenter. Tapstallene fra rovdyr er historisk lave og kommer til tross for at antall sau har økt, heter det fra Miljødirektoratet. (Bilde: Ulvejakt i Västergötland 1847)