Trump: En «Manchurian Candidate?»

i BØKER av

Luke Harding har skrevet boka «Collusion: Secret Meetings, Dirty Money, and How Russia Helped Donald Trump Win.» Han hevder – overbevisende, sier en kritiker – at Russland begynte å kultivere Donald Trump allerede på 1980-tallet. Ingen endelig bekreftelse foreligger, men boka beskriver godt de intrikate nettverkene mellom Trump og Moskva.