Det moderne Oslo.

SSB: Ikke-vestlige innvandrere øker nasjonalinntekten

29. november 2017

FØLG DEBATTEN: Tallene fra Statistisk sentralbyrå over innvandringens makroøkonomi og offentlige finanser er nesten så ensidig som mange skal ha det til. Men ikke helt. Immigrasjonens positive effekter på økonomien er gjemt i (den engelske) innledningen.

TEKST GRETE GAULIN

Under sammendrag i den mye omtalte rapporten fra SSB – en av dem – kan man lese følgende:

Da R3-innvandrerne (ikke-vestlige land) i større grad blir boende i Norge og får flere barn enn R1- og R2-innvandrerne, genererer en innvandringsbølge fra R3 på lang sikt et større befolkningstilskudd med flere yrkesaktive og større økning i nasjonalinntekten enn en like stor innvandringsbølge fra R1 og R2. På svært lang sikt, betydelig lengre frem enn 2100, vil de langsiktige virkningene målt per innbygger av en forbigående innvandringsøkning nærme seg null uavhengig av de ekstra innvandrernes atferd.

Les artikkelen som startet debatten. 

Hva betyr dette? Det betyr at innvandrere fra ikke-vestlige land, på lang sikt, genererer større befolkningstilskudd med flere yrkesaktive og dermed en større økning i nasjonalinntekten enn innvandrere fra Vest-Europa, USA, Australia og New Zealand (R1) og også mer enn immigranter fra øst-europeiske EU-land (R2). Og at de på svært lang sikt vil gå i null. Ingen inntekt. Ingen utgift. Null.

Les motinnlegget som fortsatte debatten.

Paradoksalt nok er dette langt bedre formulert på engelsk:

“Compared to R1- and R2-immigrants, a larger share of R3-immigrants settles permanently in Norway, and they give birth to more children. Therefore, in the long run a permanent rise in immigration from R3 generates a larger increase in the total population, employment and national income than an equal wave of R1- and R2- immigrants, although R3-immigrants work less than the other immigrants on average.”

«… although R3-immigrants work less than the other immigrants on average,» altså. Men den setningen er ikke med i den norske innledningen.

Det er altså ikke slik at SSB ikke er innom innvandrerregnskapets positive side. Det er mer at de klarer å skjule det så godt, i et forskerspråk andre land kvittet seg med for årtier siden.

Og hva er påstanden fra OECD, The Economist, regjeringer i alle vestlige land – inkludert USA – pluss det som fins av universiteter der ute?

Det er ikke:

At førstebølger av immigrasjon lønner seg.

At alle immigrantgrupper lønner seg.

At det ikke fins andre grunner – som for eksempel etableringen av en fastlåst underklasse – til at en altfor høy immigrasjon bør unngås.

De sier at immigranter som helhet lønner seg. De lønner seg, ikke bare fordi de betaler skatt inn til fellesskapet, men fordi de også betaler moms inn til fellesskapet, at de bidrar til – for Norges del – at det må opprettes nye jobber i absolutt alle sektorer for å yte varer og tjenester til en million ekstra mennesker, at de lønner seg fordi barna deres, som også må inn i regnskapet, jobber og betaler skatt, handler og betaler moms og så videre, at de lønner seg fordi brutto nasjonalproduktet blir større av alt dette.

Det er utgifter knyttet til dette, som bygging av infrastruktur for eksempel. Men akkurat det argumentet må man nesten legge bort, fordi hvis man bruker det, betyr det at man sier at et land på åtte millioner mennesker er dømt til å gå under fordi det må bygges infrastruktur til dem.

Derimot gjør oljeformuen at tallene for Norge blir litt annerledes. Men det er så abstrakt at det blir borte. Er det noen som tror at det kommer en eller annen på døra med ekstra penger hvis vi plutselig stanser all immigrasjon? Og er ikke problemet vårt at vi forbruker altfor mye pr hode som vi gjør?

To poenger:

1:Ja, vi har i Norge innvandrergrupper som ikke lønner seg. Det er ikke vi etniske nordmenn som betaler for dem. Det er 100 000 polakker.

2: Etter å ha vært igjennom SSBs innvandrerregnskap (og sammenlignet dem med lignende rapporter fra andre steder) skjønner vi godt at «noen» gjerne vil at de skal bryne seg mer på internasjonale forskningsmiljøer.

Den virkelige testen på hvorvidt våre immigranter lønner seg eller ikke ligger i dette: Vi tar – i morgen den dag- og kaster ut en million mennesker fra dette landet.

Blir vi rikere av det? 

Publisert i Globalt Perspektiv den 29. november 2017

Forrige artikkel

Innvandring – velferdssamfunnets redning eller undergang?

Neste artikkel

Hva dør de andre 118 000 sauene av?

Siste

gå tiltoppen