i

Nei, ytringsfriheten dekker ikke hatefulle ytringer

20. mars 2018

Hvorfor tror Frp – og Bent Høie fra Høyre var inne på det samme i Dagsnytt atten – at Sylvi Listhaugs innlegg og mange uttalelser handler om ytringsfrihet? De to konvensjonene verden har om ytringsfrihet setter et uttrykkelig forbud mot hatefulle ytringer.

TEKST GRETE GAULIN

KOMMENTAR Det er altså ikke bare slik at ytringsfriheten unnlater å gi oss retten til å ytre oss hatefullt. Den legger eksplisitt ned et forbud mot å ytre oss hatefullt.

En rekke restriksjoner er lagt på ytringer som går under begrepet ”hate speech” eller ”fighting words.” Både i FNs menneskerettighetserklæring og i den europeiske konvensjonen om menneskerettigheter ligger det klare føringer på hvilke ytringer staten har rett til, eller endog plikt til, å kneble.


Støtt Globalt Perspektiv. Vipps en tier til 511021


Stater har rett til å innskrenke ytringer for å beskytte andres rettigheter, eller dersom ytringene truer offentlig ro og orden (ECHR). De har rett til å innskrenke ytringer for å sikre respekt og anerkjennelse av andres rettigheter, eller for å møte kravene til moral, offentlig ro og orden og den generelle velferden i et demokratisk samfunn (UDHR). De kan imidlertid bare gjøre dette dersom visse forutsetninger er til stede, som for eksempel at unntakene er hjemlet i lov og at innskrenkningene er nødvendig for demokratiet – med minst tre streker under nødvendig.

Les om ytringsfrihetens historie her.

Dette er altså en rettighet som stater har, men det er ingen plikt. Internasjonal lov pålegger imidlertid stater å nedlegge forbud mot ytringer som oppildner til diskriminering, fiendtlighet eller vold.

I UN Covenant on Civil and Political Rights heter det: “Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.”

Shall be. Det er et påbud, og en innskrenkning som selv den britiske ytringsfrihetsgruppa Article 19 erkjenner. ”Lover mot hatsk tale, i det minste i teorien, søker å møte et fundamentalt prinsipp i menneskerettighetene, nemlig å beskytte retten til likhet, retten til fysisk integritet, retten til å være fri for diskriminering og – i siste instans – retten til liv. Hatefulle ytringer har altfor ofte vært knyttet til etnisk rensing, kriger og folkemord.”

Som en meget kjent konservativ filosof sa det:

”Ytringsfrihet betyr frihet fra innblanding, undertrykkelse og repressive handlinger begått av regjeringen – intet annet.”
Ayn Rand, russiskamerikansk forfatter og filosof

Ytringsfriheten kom til i et stolt øyeblikk i vestlig historie og var alltid – og er fortsatt – ment som et vern mot staten, et vern mot statlige represalier mot borgerne for deres ytringer og borgerlige handlinger. Den er ikke, og har aldri vært ment som, en beskyttelse mot  hatretorikk. Vi må derfor umiddelbart slutte å bruke den som et forkle mot hatefull oppførsel.

Publisert i Globalt Perspektiv den 20. mars 2018 

Forrige artikkel

Det skjer noe i det norske ekstremhøyre

Neste artikkel

Nå er de to herrene i handelskrig – og hvem vinner den kampen?

Siste

gå tiltoppen