Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Globalt Perspektiv samler inn og bruker personopplysninger.

Globalt Perspektiv, ved redaktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Globalt Perspektivs behandlinger av personopplysninger på globaltperspektiv.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for dem som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Admemo er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Prosip er vår driftsleverandør for globaltperspektiv.no og dermed databehandler for nettstedet

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Globalt Perspektiv og Admemo og Prosip som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Globalt Perspektiv og Admemo regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nyhetsbrev

Globalt Perspektiv sender ut nyhetsbrev 1 gang per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

Deling av innlegg

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nettstatistikk

Globalt Perspektiv samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Informasjon utleveres ikke fra Globalt Perspektiv til andre aktører.

gå tiltoppen